Náš tím sa venuje podnikateľskému a ekonomickému poradenstvu už niekoľko rokov. Podielali sme sa na start-upoch a začiatkoch podnikania mnohých obchodných spoločností, či už to boli spoločnosti s ručením obmedzeným, organizačné zložky zahraničných podnikateľských subjektov, akciové spoločnosti alebo európske spoločnosti.

Naši klienti prevádzkujú známe e-shopy, zľavové portály, dodávajú energetické tovary a služby, dodávajú a poskytujú montáže stavebných zariadení a komponentov, podnikajú v zdravotníctve, estetickej medicíne a podobne.

Mnohých klientov sprevádzajú naše služby od začiatku ich podnikania.

LACNESRO striktne dodržuje pravidlá mlčanlivosti o zverených údajoch. Rešpektujeme obchodné tajomstvo klientov, ich potrebu maximálneho súkromia a ochrany citlivých údajov. Nezverejňuje žiadne údaje o svojich klientoch, a to ani v  referenciách. Informácie, ktoré nám zveríte, sú u nás v bezpečí.

 

 

 

 

Podnikať na s.r.o. nebolo nikdy ľahšie a lacnejšie ako s nami. Nechajte to na nás. Stačí iba zadať objednávku do nášho systému a my sa Vám ozveme.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedna z najobľúbenejších foriem podnikania právnických osôb na území Slovenskej republiky. Jedným z hlavných dôvodov je ručenie spoločnosti s.r.o. iba do výšky majetku spoločnosti. Pri fyzických osobách, ako je SZČO, je ručenie za záväzky podnikateľa až do výšky majetku fyzickej osoby. Práve z tohto dôvodu sa pri výbere právnej formy podnikania klienti rozhodujú pre založenie s.r.o.

Na výber právnej formy má veľký vplyv aj odvodové zaťaženie. Po založení s.r.o. má konateľ štatút dobrovoľne nezamestnaného (pokiaľ nepoberá na základe pracovnej zmluvy mzdu), a teda nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Pre účely zdravotného poistenie je tiež dobrovoľne nezamestnaný a platí iba minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne. Pokiaľ si podnikateľ vyberie formu SZČO, má povinnosť platiť aj zdravotné aj sociálne odvody (úľavu na sociálnych odvodoch má SZČO prvý rok od založenia). Pre tieto odvody sú vymeriavacím základom príjmy mínus náklady, následkom čoho  je často odvodové zaťaženie vyššie ako by boli minimálne zákonné odvody.

Porovnanie nákladov na založenie s.r.o. s nami a svojpomocne

SME LACNEJŠÍ AKO ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD

 tzv. "Jednotné kontaktné miesto"

Vďaka zaručenému elektronickému podpisu Vám môžeme ponúknuť našu prácu zadarmo.

Čo ušetríte na poplatkoch, to môžete zaplatiť za našu prácu a odbremeníte sa od vybavovania na živnostenskom úrade, obchodnom registri a súčasne vám odborne vyhotovíme celú dokumentáciu.

Založenie s.r.o. prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade na príklade 6 voľných živností:

Príprava zakladateľskej dokumentácie

 

klient si ju musí zabezpečiť samostatne

poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní

*6 voľných živností

30

poplatok za zápis do obchodného registra

331,50

notárske overenie podpisov na zakladacích dokumentoch

(pre živnostenský úrad je potrebné vyhotoviť väčší počet rovnopisov)

*2 spoločníci, 2 konatelia 

25

scanovanie dokumentácie každých 15 str.

á 5
SPOLU

391,50 EUR

 

Založenie s.r.o. s LACNESRO na príklade 6 voľných živností:

Cena za založenie u LACNESRO.sk

AKCIA  329

Príprava zakladateľskej dokumentácie

v cene

poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní

*6 voľných živností

NOVINKA - vydanie voľných žívností elektronicky je zadarmo

0

poplatok za zápis do obchodného registra

v cene

notárske overenie podpisov na zakladacích dokumentoch

*2 spoločníci, 2 konatelia

14

scanovanie dokumentácie každých 15 str.

v cene
SPOLU 343 EUR

 

Chcem si založiť s.r.o. - objednať

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.