Aký je postup - Zakladanie s.r.o. ?

 1. Vyplňte objednávku
 2. Zašleme Vám kontaktný formulár, v ktorom budú otázky nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
 3. Vystavíme zálohovú faktúru
 4. Po úhrade zálohovej faktúry vypracujeme kompletnú dokumentáciau a zašleme Vám ju  prostredníctvom e-mailovej správy
 5. Vybavíme živnostenské oprávnenia
 6. Uhradíme  správne poplatky
 7. Vypracujeme a podáme návrh na zápis do obchodného registra
 8. Uhradíme súdny poplatok
 9. Zašleme Vám výpis z obchodného registra a originál živnostenského oprávnenia
 10.  

Ako dlho trvá proces zakladania s.r.o. ?

Maximálne 20 pracovných dní (lehota živnostenského úradu je 5 pracovných dní, lehota súdu je 8-9 pracovných dní).

Následne deň po uplynutí lehoty príslušný súd alebo úrad vydá Živnostenské oprávnenie alebo Výpis z Obchodného registra. Z tohto dôvodu je maximálna lehota na založenie s.r.o. 20 pracovných dní.

Je to pre Vás príliš dlho? Kúpte si "ready-made" a  podnikajte do 1   hodiny!  Bližšie klikni sem.

 

 

 

Nemáte so zakladním s.r.o. žiadne skúsenosti? Zverte založenie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) do rúk profesionálov a navyše aj ušetríte! Objednajte si produkt založenie s.r.o. a začnite podnikať!

Zakladanie s.r.o.

Naša cena za založenie s.r.o. nie je viazaná na ostatné služby (veľa spoločností ponúka lepšiu cenu iba v prípade prenajatia virtuálneho sídla na 3 roky) alebo na počet spoločníkov.

Je to suma, ktorá obsahuje poplatok za zápis do Obchodného registra a nikdy sa nenavyšuje s počtom spoločníkov.

NOVINKA: Správny poplatok za vydanie voľnej živnosti je 0 EUR, viazané a remeselné živnosti sú a 7,5 EUR.

Sme LACNEJŠÍ ako ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD! Pre viac info klikni TU.

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí kompletné zakladanie s.r.o za nižšiu cenu ako na jednotnom kontaktnom mieste na živnostenskom úrade.

Obsah našej služby Zakladanie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným):

1. Vypracujeme zakladaciu dokumentáciu

 • zakladateľské dokumenty
 • vyhlásenia správcov
 • čestné vyhlásenia povinných osôb
 • podpisové vzory
 • plnú moc pre živnostenský úrad
 • kompletnú dokumentáciu pre živnostenský úrad
 • plnú moc pre obchodný register
 • návrh na zápis do obchodného registra

2. Vybavíme Živnostenské oprávnenia

 • ohlásime živnosti
 • preberieme živnostenské listy

3. Profesistom zapíšeme do obchodného registra predmet činnosti

 • profesisti sú najmä: architekti, veterinári, lekári, geodeti a pod.

4. Zapíšeme spoločnosť do Obchodného registra

 • podáme návrh na zápis do obchodného registra
 • uhradíme súdny poplatok
 • preberieme výpis z obchodného registra novej s.r.o.

5. Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu založenej s.r.o

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.