Mám záujem o túto službu

Aký postup môžem očakávať?

1. Vyžiadanie  informácií o dlžnej pohľadávke

2. Bezplatný "Audit vymožiteľnosti pohľadávky"

3. Individuálnu "Cenovú ponuku inkasných služieb"

4. Podpis "Inkasnej zmluvy"

5. Stamping Zmlúv/Faktúr

6. Monitoring dlžníka

7. Pravidelný reporting stavu vymáhanej pohľadávky

8. Bezodkladné prevody vymožených platieb 

 

 

 

 

Dostali ste od nás výzvu na zaplatenie dlhu?

LACNESRO spravuje a vymáha pohľadávky. Ak Vám bol doručený list, výzva, e-mail, sms správa alebo upomienka z našej spoločnosti, pravdepodobne ste dlžníkom niektorého z našich klientov.

Prosíme, nezľaknite sa a nezostante nečinný.

Každý dlh je riešiteľný.

Kontaktujte, prosím,  našich operátorov  a spoločne nájdeme spôsob riešenia Vášej situácie.

T: 02/381 00 219

E-mail: info@lacnesro.sk

Poštová adresa: LACNESRO, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava

Vymáhanie pohľadávok

„Každá pohľadávka si zaslúži zaplatenie“

Činnosťou  inkasnej divízie spoločnosti LACNESRO  je správa, manažment, mimosúdne inkaso a kúpa pohľadávok, vrátane súdneho a exekučného inkasa až po prípadné dobrovoľné dražby.  Poskytujeme komplexné poradenstvo pri budovaní systému predchádzania nevymožiteľnosti pohľadávok, pri ich predaji a oceňovaní .

Proces a efektivita vymáhania dlhu závisí od viacerých faktorov.Všeobecne platí, že čím sa dlh začne skôr vymáhať, tým je väčšia šanca pozitívnej spätnej väzby. Štatistiky uvádzajú až 90% úspešnosť vymoženia pohľadávky, s ktorej procesom správneho vymáhania sa začalo najneskôr do mesiaca po splatnosti dlhu.

LACNESRO v rámci "správy a vymáhania dlhov" zabezpčuje komplexnú inkasnú agendu.

 

Mimosúdne vymáhanie dlhu

Predžalobné výzvy, telefonická komunikácia s dlžníkom, uzatváranie splátkových kalendárov, uznanie dlhu, exekučné zápisnice.

Súdne inkaso, Konkurz, Exekúcia

Platobné rozkazy, rozsudky, odvolania, exekučné návrhy, prihlásenie do konkurzu,  a iné procesné úkony vedúce k vymoženiu pohľadávky, zabezpečované advokátskymi kanceláriami.

Vymáhanie via Trestné konanie

Uplatnenie klientovej pohľadávky prostredníctvom advokátskych kancelárií v trestnom konaní.

Zmenka

Realizácia zmenkového inštitútu-bezchybné vystavenie zmenky, realizácie neuhradenej zmenky, zabezpečované advokátskymi kanceláriami.

Premlčaný dlh

Znamená premlčanie dlhu koniec vymáhania?  Nie nevyhnutne, čítajte, prosím, ďalej.

Rozhodcovské doložky

Sú  rozhodcovské doložky dobrá voľba pre Váš biznis?

Ako s nimi zaobchádzať a nepokaziť si dobré meno u klientov?

Stamping (označenie faktúr logom inkasnej agentúri)

Označte si Zmluvy a Faktúry logom našej inkasnej divízie. Citlivo tým klientom sprostredkujete informáciu, že ich platobná disciplína Vám nie je ľahostajná.

Cezhraničné dlhy (ČR/SR_SR/ČR)

Zabezpečujeme inkaso českých pohľadávok na Slovensku a naopak.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.