Ready-made spoločnosť má pridelené IČO, DIČ, živnostenské oprávnenia a je zapísaná do Obchodného registra SR.

Cena obsahuje:

 • kompletná dokumentácia potrebná na prevod na nového majiteľa spoločnosti
 • zmeny obchodného mena, sídla, konateľov, spoločníkov, spôsobu konania, ktoré sa realizujú pri prevode spoločnosti
 • súdny poplatok za zápis zmeny do Obchodného registra
 • správny poplatok za ohlásenie zmeny na Živnostenskom úrade
 • ohlásenie zmeny na Daňovom úrade

Na požiadanie klienta zabezpečíme rozšírenie predmetu podnikania za zvýhodnené ceny.

Notárske poplatky za overovanie podpisov na dokumentácii uhrádza klient (cca 25 EUR).

 

Ako dlho trvá proces prevodu na nového majiteľa pri predaji s.r.o.?

Prevod na nového konateľa trvá cca 3 hodiny, zmena majiteľa trvá 9 pracovných dní.

 

 

 

 

Predaj s.r.o. - Ready-made

Pôvodná cena 599 EUR

MOMENTÁLNE V PONUKE - SPOLOČNOSTI BEZ HISTÓRIE

Pre aktuálny zoznam voľných spoločností nás neváhajte kontaktovať.

Spoločnosti bez histórie nikdy neboli ekonomicky činné. Sú registrované na daň z príjmu - DIČ. Nie sú platcami DPH. Spoločnosti sú založené našou spoločnosťou na účel predaja ďalšiemu klientovi. Naša spoločnosť je ich 100% vlastníkom.

SRO - Ready made neplatca DPH - SR

 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne
 • možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ
 • nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť
 • má splatené minimálne  základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

AKCIOVÁ cena: 449 EUR vrátane súdneho poplatku za prepis

SRO - Ready made mesačný platca DPH - SR

 • spoločnosti registrované za platcu DPH v roku 2016
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne
 • možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ a na IČ DPH
 • má splatené minimálne  základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

Cena:  2990 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

SRO - Ready made neplatca DPH - ČR

 • možnosť si vybrať základné imanie od 1 CZK do 200.000 CZK
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ, má zriadenú dátovú schránku
 • nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť
 • možnosť doregistrovať na DPH za poplatok

Cena:  od 1290 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

SRO - Ready made mesačný platca DPH - ČR

 • možnosť si vybrať základné imanie od 1 CZK do 200.000 CZK
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ, má zriadenú dátovú schránku
 • nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť
 • možnosť doregistrovať na DPH za poplatok

Cena:  od 6000 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

SE (Európska spol.) - Ready made neplatca DPH - SR

 • európska spoločnosť (SE) je nadnárodná forma podnikania, ktorej najväčšia výhoda je možnoť presunu sídla spoločnosti v rámci EÚ, čo umožňuje podnikateľom daňovú a právnu optimalizáciu
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne, možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ
 • má splatené minimálne základné imanie 120.000 EUR, v plnej výške

Cena: 4500 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

AS (Akciová spol.) - Ready made neplatca DPH - SR

 • akciová spoločnosť pôsobí ako najsilnejšia právna forma podnikania. Základné imanie je 25.000 EUR, rozdelené na 10 kusov akcií, á 2.500 EUR / akcia.
 • výhody akciovej spoločnosti sú najmä tieto: jednoduchšie získanie dodatočných peňažných prostriedkov emisiou akcií, relatívna anonymita akcionárov a imidž spoľahlivého partnera
 • spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností, ako sú maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľské činnosti a ďalšie

Cena: 2500 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku 

SPOLOČNOSTI S HISTÓRIOU

SRO - Mesačný platca DPH - SR

 • spoločnosti s podnikateľskou históriou založené pred rokom 2016
 • výhoda - možnosť sa uchádzať o granty a žiadať o podnikateľký úver
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne, možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ a ICDPH
 • má splatené minimálne  základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

Cena: 3490 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

SRO - Kvartálny platca DPH - SR

 • spoločnosti s podnikateľskou históriou založené pred rokom 2016
 • výhoda - možnosť sa uchádzať o granty a žiadať o podnikateľký úver
 • možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú bezplatne
 • možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 • spoločnosť je registrovaná na DIČ a ICDPH
 • má splatené minimálne  základné imanie 5.000 EUR, v plnej výške

Cena: 3990 EUR vrátane prepisu a súdneho poplatku

Výkup existujúcich spoločností

Ak máte záujem o predaj Vašej spoločnosti, ktorá má vyrovnaná záväzky a pohľadávky, neváhajte nás kontaktovať.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.