Ready-made spoločnosť má pridelené IČO, DIČ, živnostenské oprávnenia a je zapísaná do Obchodného registra SR.

Cena obsahuje:

 • kompletná dokumentácia potrebná na prevod na nového majiteľa spoločnosti
 • zmeny obchodného mena, sídla, konateľov, spoločníkov, spôsobu konania, ktoré sa realizujú pri prevode spoločnosti
 • súdny poplatok za zápis zmeny do Obchodného registra
 • správny poplatok za ohlásenie zmeny na Živnostenskom úrade
 • ohlásenie zmeny na Daňovom úrade

Na požiadanie klienta zabezpečíme rozšírenie predmetu podnikania za zvýhodnené ceny.

Notárske poplatky za overovanie podpisov na dokumentácii uhrádza klient (cca 25 EUR).

 

Ako dlho trvá proces prevodu na nového majiteľa pri predaji s.r.o.?

Prevod na nového konateľa trvá cca 3 hodiny, zmena majiteľa trvá 9 pracovných dní.

 

 

 

 

Predaj s.r.o. - Ready-made

Pôvodná cena 599 EUR

Spoločnosti bez histórie nikdy neboli ekonomicky činné. Sú registrované na daň z príjmu - DIČ. Nie sú platcami DPH. Spoločnosti sú založené našou spoločnosťou na účel predaja ďalšiemu klientovi. Naša spoločnosť je ich 100% vlastníkom.

Popis:

 •     Spoločnosti nie sú platcovia DPH
 •     Neplatíte daňovú licenciu za rok 2016!
 •     Prvá daňová licencia splatná v roku 2018


V rámci ceny je zahrnuté:

 •     možnosť rozšírenia o akékoľvek predmety podnikania, voľné živnosti sú zadarmo
 •     možnosť zmeny sídla, konateľa, spoločníkov, obchodného mena
 •     spoločnosť je registrovaná na DIČ
 •     nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť
 •     má splatené základné imanie 5tis v plnej výške


AKCIOVÁ cena: 449 EUR vrátane súdneho poplatku za prepis

Spoločnosti s históriou majú vyrovnané záväzky a pohľadávky, niektoré nie sú ekonomicky činné po dlhšie obdobie, nemajú nedoplatky na poistnom ani na daniach. Ručenie konateľov a spoločníkov za záväzky, ktoré vznikli spoločnosti pred jej prevodom, je samozrejmosťou a zvyšuje Váš komfort z kúpy.

V cene služby sú zahrnuté:

 • všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti
 • odborná konzultácia
 • vypracovanie dokumentácie
 • prepis na obchodnom registri
 • ohlášky na príslušných úradoch
 • prevydanie osvedčenia DIČ a IČ DPH
 • komunikácia so Živnostenským a Daňovým úradom
 • na požiadanie Vám vieme zabezpečiť daňový audiť predávajúcej spoločnosti.

V rámci tejto služby je možné zmeniť názov, sídlo, spoločnikov, konateľov, pridať predmety podnikania a pod.

Výkup existujúcich spoločností

Ak máte záujem o predaj Vašej spoločnosti, ktorá má vyrovnaná záväzky a pohľadávky, neváhajte nás kontaktovať.

Momentálne su k dispozícii nasledovné spoločnosti na predaj:

  Názov   Deň zápisu do OR Cena    
forestie s.r.o.  17.3.2016 449 EUR

Spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností

 Prvá daňová licencia splatná v roku 2018

Spoločnosť 1

neplatca

DPH 

13.7.2006

299 EUR

Spoločnosť má ako predmet činnosti zapísaný maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľské činnosti a ďalšie

 

TRENDY STUFF s.r.o.

nie je platca DPH 

16.3.2016 449 EUR

Spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností

 Prvá daňová licencia splatná v roku 2018

NAIAS SE

Európska spoločnosť

nie je platca DPH

09.03.2016 4500 EUR

Spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností

 Prvá daňová licencia splatná v roku 2018

GELIDUS SE 

Európska spoločnosť

 

nie je platca DPH

15.03.2016  4500 EUR

Spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností

 Prvá daňová licencia splatná v roku 2018

raison a.s. 

akciová spoločnosť

nie je platca DPH

10.03.2016  2500 EUR

Spoločnosť má zapísaných 20 najčastejších živností

 Prvá daňová licencia splatná v roku 2018

 

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.