Mám záujem o túto službu

Aký postup môžem očakávať?

1. Vyžiadanie  informácií o spoločnosti

2. Bezplatne posúdime najlepšie riešenie likvidácie

3. Zašleme Vám individuálnu cenovú ponuku

4. Vystavenie zálohovej faktúry

5. Proces likvidácie / predaja / zlúčenia

6. Odovzdanie všetkých výstupných dokumentov

 

 

 

Likvidácia, predaj, zlúčenie s.r.o.

Chcete vyriešiť problém s nefungujúcou spoločnosťou? Alebo máte spiacu firmu, ktorá už dlho nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

My Vám s tým pomôžeme !

Nielen Vám spoločnosť profesionálne zlikvidujeme, ale Vám aj poradíme, ako minimalizovať náklady vyplývajúce z likvidačného zostatku.

V skratke Vám načrtneme, aké sú spôsoby, ako neplatiť licenčné poplatky súviace s nečinnou spoločnosťou: 

1. likvidácia 

Ak nie je možné spoločnosť predať alebo zlúčiť s inou spoločnosťou, tak prichádza do úvahy likvidácia spoločnosti ako jeden zo spôsobov zrušenia spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra. V tomto procese dochádza k vysporiadaniu zostatkov spoločnosti a teda sa jedná o komplikovanejší proces trvajúci niekoľko mesiacov. Cena sa určí v závislosti od stavu konkrétnej spoločnosti a komplikovanosti likvidácie.

2. zlúčenie

V prípade, že máte napríklad niekoľko spoločností, je pre Vás možnosťou zlúčenie spoločností do jednej. Tento proces je rýchlejší, jednoduchší a lacnejší ako likvidácia, pričom naďalej existujúca spoločnosť prevezme záväzky zanikajúcej spoločnosti. Cena sa stanovuje individuálne dohodou v rozsahu od 400 EUR.

3. predaj spoločnosti

V prípade, že Vaša spoločnosť je zaujímavá z pohľadu podnikania, napr. je platcom DPH, má nejakú licenciu apod., existuje možnosť predaja tejto spoločnosti. Dôjde tak k prevodu obchodného podielu na nového spoločníka a k zmene štatutárneho orgánu. Výhodou je rýchlosť prevodu a prepisu v prípade nájdenia kupcu. Cena sa stanoví v závislosti od druhu spoločnosti individuálne.

Zaujala Vás niektorá ponuka? Chcete vedieť, čo by bolo konkrétne pre Vás najvhodnejším riešením?

Neváhajte nás kontaktovať! Vypracujeme Vám cenovú ponuku bezplatne na mieru.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.