Aký je postup - katastrálne zmluvy a vklad?

1. Objednajte si našu službu

2. Vyžiadame si od Vás potrebné informácie

3. Vystavíme zálohovú faktúru

4. Vypracujeme dokumentáciu

5. Podáme  návrh na vklad do katastra

6. Uhradíme poplatky

7. Zašleme Vám rozhodnutie o zápise do katastra

 

Ako dlho to trvá?

Príprava dokumentácie do 2 pracovných dní
Lehoty katastrálneho konania: od 15 do 30 dní*

*(v závislosti od typu poplatku)

 

 

 

Katastrálne zmluvy a ich vklad do katastra

Chcete si byť istí, že Vaša zmluva o kúpe nehnuteľnosti je z právneho hľadiska dobre vypracovaná a vklad do katastra nehnuteľností prejde bez problémov? Obráťte sa na nás.

Naša spoločnosť Vám ponúka katastrálne zmluvy, ako aj vklad do katastra nehnuteľností, kde Vám zaručujeme úspešnosť zápisu.

Typy zmlúv:
1. KÚPNA ZMLUVA DOM/BYT/POZEMKY

2. PRÁVO DOŽITIA

3. ZÁLOŽNÉ ZMLUVY/VÝMAZ ZÁLOŽNÝCH PRÁV

4. INÉ


Katastrálne zmluvy  vyžadujú dodržanie podmienok viacerých zákonov. V tomto type zmlúv sa často spájajú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spolu s Katastrálnym zákon a vykonávacími Vyhláškami.


Preneste túto zodpovednosť na nás a my Vás prevedieme celým procesom zápisu do katastra nehnuteľností bez chýb a omylov.

 

Naša služba obsahuje nasledovné:

1. Vypracovanie zmluvy podľa požiadaviek klienta

2. Vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

3. Podanie návrhu do katastra nehnuteľností

4. Úhrada poplatku

5. Vyzdvihnutie rozhodnutia o zápise

6. Odovzdanie originálov klientovi

 

CENA: od 150,-EUR + *poplatky   66,-EUR (lehota zápisu do katastra 30 dní)
                                      *poplatky 265,50,-EUR (lehota zápisu do katastra 15 dní)


*  pokiaľ zmluva obsahuje aj právo dožitia, poplatky sa platia dvojmo (t.j. 2x 66,-EUR alebo 2x 265,50,-EUR, nakoľko z pohľadu katastrálneho zákona ide o dva právne úkony a každý sa spoplatňuje osobitne.)

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.