Náš tím sa venuje podnikateľskému a ekonomickému poradenstvu už niekoľko rokov. Podielali sme sa na start-upoch a začiatkoch podnikania mnohých obchodných spoločností, či už to boli spoločnosti s ručením obmedzeným, organizačné zložky zahraničných podnikateľských subjektov, akciové spoločnosti alebo európske spoločnosti.

Naši klienti prevádzkujú známe e-shopy, zľavové portály, dodávajú energetické tovary a služby, dodávajú a poskytujú montáže stavebných zariadení a komponentov, podnikajú v zdravotníctve, estetickej medicíne a podobne.

Mnohých klientov sprevádzajú naše služby od začiatku ich podnikania.

LACNESRO striktne dodržuje pravidlá mlčanlivosti o zverených údajoch. Rešpektujeme obchodné tajomstvo klientov, ich potrebu maximálneho súkromia a ochrany citlivých údajov. Nezverejňuje žiadne údaje o svojich klientoch, a to ani v  referenciách. Informácie, ktoré nám zveríte, sú u nás v bezpečí.

 

 

 

 

Podnikať na s.r.o. nebolo nikdy ľahšie a lacnejšie ako s nami. Nechajte to na nás. Stačí iba zadať objednávku do nášho systému a my sa Vám ozveme.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedna z najobľúbenejších foriem podnikania právnických osôb na území Slovenskej republiky. Jedným z hlavných dôvodov je ručenie spoločnosti s.r.o. iba do výšky majetku spoločnosti. Pri fyzických osobách, ako je SZČO, je ručenie za záväzky podnikateľa až do výšky majetku fyzickej osoby. Práve z tohto dôvodu sa pri výbere právnej formy podnikania klienti rozhodujú pre založenie s.r.o.

Na výber právnej formy má veľký vplyv aj odvodové zaťaženie. Po založení s.r.o. má konateľ štatút dobrovoľne nezamestnaného (pokiaľ nepoberá na základe pracovnej zmluvy mzdu), a teda nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Pre účely zdravotného poistenie je tiež dobrovoľne nezamestnaný a platí iba minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne. Pokiaľ si podnikateľ vyberie formu SZČO, má povinnosť platiť aj zdravotné aj sociálne odvody (úľavu na sociálnych odvodoch má SZČO prvý rok od založenia). Pre tieto odvody sú vymeriavacím základom príjmy mínus náklady, následkom čoho  je často odvodové zaťaženie vyššie ako by boli minimálne zákonné odvody.

Ako prejsť zo živnosti na s.r.o.

(právne a daňové aspekty)

V médiách v tomto čase rezonuje téma zvyšovania odvodového zaťaženia, paušálnych výdavkov a zavedenia progresívneho zdaňovania živnostníkov. Dané zmeny sa stanú pre živnostníkov účinné od januára 2013.

Ak teda plánujete prejsť so svojím podnikaním zo „živnosti“ na „s.r.o.“, postup a termíny sú nasledovné:

Treba si uvedomiť, že založením „s.r.o.“ vzniká úplne nová osoba-právnická, ktorej majetok bude úplne oddelený od majetku živnostníka (naopak, pri živnosti, všetok majetok patrí živnostníkovi ale nevýhodou o.i. je, že za dlhy z podnikania ručí celým svojím súkromným majetkom). Pri zakladaní „s.r.o.“ treba z tohto dôvodu zabezpečiť vydanie úplne nových živnostenkých oprávnení-živnostenské oprávnenia živnostníka-fyzickej osoby  nie sú prenosné na navú „s.r.o.“. Nová „s.r.o.“ môže začať podnikať (t.j. podpisovať zmluvy a prijímať  zákazky) až od momentu zápisu do Obchodného registra. Z tohto dôvodu je dobré, aby si do momentu  zapísania novej „s.r.o.“ do Obchodného registra nechal živnostník súbežne bežať živnostenský list, ktorý ma vydaný na svoje meno a priezvisko-aby mohol fakturovať a podnikať aj v medziobdobí zakladania „s.r.o.“ Po zápise „s.r.o.“ do Obchodného registra odovzdá živnostník svoj živnostenský list (písaný na jeho meno a priezvisko) na obvodnom úrade, čím prestane podnikať na základe „živnosti“ a bude už podnikať výlučne ako „s.r.o.“.

Daňové identifikačné čísla (DIČ a IČ DPH) a IČO sú taktiež neprenosné, t.j. treba zabezpečiť pre „s.r.o.“ úplne nové registrácie. Na konci celého procesu sa otvorí nové-čisté  účtovníctvo pre „s.r.o.“ a uzavrie sa účtovníctvo „živnosti“.

Pokiaľ ide o firemný majetok živnostníka, zmluvy, pohľadávky a záväzky a ich prenos zo „živnosti“ na „s.r.o.“, existuje viacero postupov-zmluva o prevode podniku, postúpenie pohľadávok, novácia a iné, konkrétne riešenie treba zvoliť individuálne, aby prinieslo viac osohu ako škody (pre konkrétne riešenie nás, prosím, kontaktujte).

Na zrealizovanie celého precosu „prechodu“ zo „živnosti“ na „s.r.o.“ si teda treba vymedziť dostatok času, doporučujeme minimálne dva (2) mesiace. Ak toľko času nemáte, môžete si kúpiť už založenú „s.r.o.“, t.j. „s.r.o.“, ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri, má IČO, DIČ,   IČ DPH. Na kúpu takejto spoločnosti stačí 9 pracovných dní.

ZHRNUTIE:

  • pri založení „s.r.o.“ je nutné vybaviť nové živnostenské listy;
  • „s.r.o.“ bude mať svoje vlastné nové IČO, DIČ, IČ DPH-treba všetko nanovo zaregistrovať;
  • sídlo „s.r.o.“ môže byť na tej istej adrese ako „živnosť“;
  • živnostenský list fyzickej osoby-živnostníka, IČO, DIČ, IČ DPH sa zrušia;
  • vyhraďte si aspoň dva (2) mesiace na celý proces prechodu;
  • prevod majetku, zmlúv, pohľadávok a záväzkov sa rieši viacerými postupmi, ktoré sa musia zvoliť podľa individuálneho stavu živnosti (pre konkrétne riešenie nás, prosím, kontaktujte).

Založenie s.r.o. si môžete objednať tu.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.