Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku na našej stránke
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavenie zálohovej faktúry
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia na podpis a zašleme Vám ju emailom
  5. Ohlásime zmenu na Živnostenskom úrade
  6. Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien do Obchodného registra
  7. Uhradíme za Vás súdny poplatok
  8. Zašleme Vám Výpis z Obchodného registra s uskutočnenými zmenami

Ako dlho to trvá?

Maximálne 15 pracovných dní.

 

 

 

Zmena spoločníka v s.r.o. - profesionálne, spoľahlivo a diskrétne.

Zmena spoločníka v s.r.o.

Zabezpečíme Vám zmenu spoločníka vo Vašej s.r.o.

Profesionálne, spoľahlivo, diskrétne. Jednoduchým systémom šetríme Váš čas. Komunikácia prebieha telefonicky, mailom, expresnou poštou.

Ceny vrátane správných a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra. Kompletné balíky služieb bez navyšovania skrytými poplatkami.

Obsah našej služby " Zmena spoločníka v s.r.o. " :

1. Vypracujeme Vám zmluvu o prevode obchodného podielu - možnosť prevodu bezodplatne / za úhradu atď.

2. Ohlásime zmenu na Živnostenskom úrade

3. Uhradíme správny poplatok

4. Vypracujeme návrh na zmenu do Obchodného registra a podáme ho elektronicky

5. Uhradíme súdny poplatok za zápis

6. Vyzdvihneme originál zmeneného výpisu z Obchodného registra

7. Zašleme Vám zmenený výpis z Obchodného registra na Vašu adresu

8. Zašleme Vám rozhodnutie živnostenského úradu o akceptácii zmeny

Zmenu spoločníka je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien! ZVÝHODNENÉ CENY.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.