Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia a zašleme Vám ju e-mailom na podpis
  5. Ohlásime zmenu na živnostenskom úrade
  6. Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra
  7. Uhradíme súdny a správny poplatok
  8. Zašleme Vám výpis z obchodného a živnostenského registra s uskutočnenými zmenami

 

Ako dlho trvá proces zápisu zmien?

   Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Zmena sídla v s.r.o. - zabezpečíme Vám zmenu sídla v s.r.o.  zo starej adresy na novú adresu.

Zmena sídla v s.r.o.

Zabezpečíme Vám zmenu sídla v s.r.o.  zo starej adresy na novú adresu.

Profesionálne, spoľahlivo, diskrétne. Jednoduchým systémom šetríme Váš čas. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom, expresnou poštou, na požiadanie osobne.

Cena obsahuje vypracovanie kompletnej dokumentácie, správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra. Kompletné balíky služieb bez navyšovania skrytými poplatkami.

Obsah našej služby " Zmena sídla v s.r.o. " :

1. Vypracujeme zápisnicu z Valného zhromaždenia

2. Pripravíme súhlas vlastníka so sídlom / alebo nám dodáte nájomnú zmluvu

3. Ohlásime zmenu sídla na Živnostenskom úrade

4. Uhradíme správny poplatok

5. Vypracujeme návrh do Obchodného registra a podáme ho

6. Uhradíme súdny poplatok za zápis

7. Preberieme nový výpis z Obchodného registra

9. Preberieme rozhodnutie živnostenského úradu o akceptácii zmeny

10. Zašleme Vám výpis z obchodného a živnostenského registra

Zmenu sídla je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien! ZVÝHODNENÉ CENY.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.