Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku na našej stránke
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavenie zálohovej faktúry
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia a zašleme Vám ju e-mailom na podpis
  5. Ohlásime zmenu na živnostenskom úrade
  6. Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra
  7. Uhradíme za Vás súdny poplatok
  8. Zašleme Vám Výpis z Obchodného registra s uskutočnenými zmenami

 

Ako dlho to trvá?

Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka / prokuristu

Zabezpečíme Vám zmenu osobných údajov konateľa / spoločníka / prokuristu Vašej spoločnosti.

Osobnými údajmi môžu byť:

a) priezvisko konateľa / spoločníka / prokuristu

b) adresa trvalého bydliska konateľa / spoločníka / prokuristu

Profesionálne, spoľahlivo, diskrétne. Jednoduchým systémom šetríme Váš čas. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom, expresnou poštou, na požiadanie osobne.

Cena obsahuje vypracovanie kompletnej dokumentácie,  správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra. Kompletné balíky služieb bez navyšovania skrytými poplatkami.

Obsah služby:

1. Vypracujeme zápisnicu z Valného zhromaždenia/rozhodnutie spoločníka

2. Ohlásime zmenu údajov na živnostenskom úrade

3. Uhradíme správny poplatok

4. Vypracujeme návrh do Obchodného registra a podáme ho

5. Uhradíme súdny poplatok za zápis

6. Vyzdvihneme originál zmeneného výpisu z Obchodného registra

7. Zašleme Vám zmenený výpis z Obchodného registra

8. Zašleme Vám rozhodnutie živnostenského úradu o akceptácii zmeny

 

Zmenu osobných údajov je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien! ZVÝHODNENÉ CENY.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.