Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku na našej stránke
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavenie zálohovej faktúry
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia na podpis a zašleme Vám ju emailom
  5. Ohlásime zmenu na Živnostenskom úrade
  6. Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien do Obchodného registra
  7. Uhradíme za Vás súdny poplatok
  8. Zašleme Vám Výpis z Obchodného registra s uskutočnenými zmenami

Ako dlho to trvá?

Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Zmena obchodného mena s.r.o. - profesionálne, spoľahlivo a diskrétne.

Zmena obchodného mena s.r.o.

Zabezpečíme Vám zmenu obchodného mena vašej spoločnosti.

Profesionálne, spoľahlivo, diskrétne. Jednoduchým systémom šetríme Váš čas. Komunikácia prebieha telefonicky, mailom, expresnou poštou.

Ceny sú vrátane správných a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra. Kompletné balíky služieb bez navyšovania skrytými poplatkami.

Obsah služby " Zmena obchodného mena s.r.o. " :

1. Vypracujeme zápisnicu z Valného zhromaždenia/rozhodnutie spoločníka

2. Ohlásime zmenu obchodného mena na živnostenskom úrade

3. Uhradíme správny poplatok

4. Vypracujeme a podáme návrh do Obchodného registra

5. Uhradíme súdny poplatok

6. Vyzdvihneme originál aktuálneho výpisu z Obchodného registra

7. Zašleme Vám zmenený výpis z Obchodného registra

8. Zašleme Vám rozhodnutie živnostenského úradu o akceptácii zmeny

 

Zmenu obchodného mena je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien! ZVÝHODNENÉ CENY.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.