Aký je postup - založenia občianskeho združenia?

 1. Vyplnte objednávku
 2. Budeme Vás kontaktovať pre konzultovanie obsahu zakladacej dokumentácie
 3. Vystavíme zálohovú faktúru
 4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám zašleme zakladaciu dokumentácia na podpis
 5. Začneme s procesom registrácie
 6. Zabezpečíme IČO
 7. Odovzdáme Vám kompletne zaregistrované Občianske združenie s prideleným IČO

Ako dlho trvá proces založenia občianskeho združenia ?

cca 20-30 dní ( 10 dní registrácia, 5-10 dní pridelenie IČO, 2 dni príprava dokumentácie, dodanie podkladov od klienta)

 

 

 

Založíme za Vás profesionálne občianske združenie. Všetko pod dohľadom advokáta.

Založenie občianskeho združenia

Zabezpečíme pre Vás založenie Občianskeho združenia na kľúč.

Cena obsahuje vypracovanie zakladacej dokumentácie, správne poplatky za registráciu na ústrednom orgáne štátnej správy, správne poplatky za pridelenie identifikačného čísla.

Obsah služby:

1.       Vypracovanie zakladacej dokumentácie

 • Tvorba stanov
 • Kreovanie orgánov združenia
 • Overenie prípustnosti názvu združenia v registroch

2.       Zastupovanie v procese registrácie na ústrednom orgáne štátnej správy

 • Príprava návrhu
 • Úhrada správnych poplatkov
 • Komunikácia s registrátorom
 • Prevzatie schválených dokumentov

3.      Zabezpečenie pridelenia IČO

 • Príprava registračného formuláru
 • Úhrada správnych poplatkov
 • Komunikácia so Štatistickým úradom SR
 • Prevzatie prideleného identifikátora

4.       Odovzdanie kompletnej dokumentácie klientovi

 

Doplnkové služby (na požiadanie):

Poskytnutie registračného sídla pre občianske združenie s preberaním a scanovaním pošty, viac detailov ohľadom registračného sídla nájdete tu.

Potrebujete občianske združenie, ktoré je už aj zaregistrované na 2% z dane?

Neváhajte nás kontaktovať. Máme pre Vás k dispozícii na predaj občianske združenia, ktoré môžu prijímať 2% z dane za kalendárny rok 2017.

ALIET 

VNZ 

Centrum rozvoja Bratislava 

Bratislavské centrum vzdelávania a výchovy 

Centrum rozvoja aktivít Bratislavy 

ALFIA 

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.