Príslušné úrady k tejto adrese:

Daňový úrad Bratislava III., Račianska 153/A P.O.Box 40, 836 09 Bratislava

Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava

Okresný súd Bratislava III., Námestie Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
 

Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku na našej stránke
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie zmluvy o poskytnutí registračného sídla
  3. Vystavíme faktúru
  4. Po úhrade faktúry vypracujeme súhlas vlastníka so sídlom spoločnosti a plnú moc na preberanie poštových zásielok
  5. Zašleme Vám podpísanú zmluvu, súhlas vlastníka so sídlom, plnú moc na podpis

 

Ako dlho to trvá?

  Na počkanie.

 

 

 

Registračné (virtuálne) sídlo - s Lacnesro.sk na počkanie!

Registračné sídlo BA III. s preberaním pošty

REGISTRAČNÉ SÍDLO BRATISLAVA III., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava

 

Čo  je registračné (virtuálne) sídlo?

Prenájom registračného sídla znamená poskytnutie adresy pre Vašu spoločnosť.

Túto adresu budete mať zapísanú v obchodnom registri, na živnostenských listoch a bude Vám na ňu doručované všetky poštové zásielky, aj úradné.

Od adresy Vašej spoločnosti závisí, ktorý úrad bude mať Vaše záležitosti vo svojej kompetencii. Ide najmä o daňový úrad, živnostenský úrad, obchodný register, kataster, súdy a iné štátne inštitúcie.

 

Načo mi je registračné sídlo?

Prenájom registračného (virtuálneho) sídla je výhodný pre začínajúcich podnikateľov (úspora na prenájme kancelárie), pre klientov, ktorí skúšajú podnikať popri zamestnaní (nemusia sa zaviazať na niekoľkoročné nájomné zmluvy pre kancelárske priestory), pre zahraničných klientov, organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby, pre klientov, ktorí majú záujem zmeniť svoje sídlo z dôvodu zmeny príslušnosti štátnych inštitúcií.

Registračné sídlo

+ preberanie poštových zásielok

+ scanovanie pošty v deň doručenia, zasielanie e-mailom klientovi

+ preposielanie pošty 1x mesačne

Poštové zásielky preberáme za klienta na základe osobitnej plnej moci Slovenskej pošty, a.s.

Platba za službu  štvrťročne/ročne * pri nových klientoch prvá platba ročne

55 EUR mesačne

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.