Aký je postup pri tejto službe?

1.    Vaša e-mailová objednávka   

 2.   Úhrada zálohovej faktúry

 3.    Vyžiadanie údaje na prípravu podkladov zo strany

         LACNESRO

 4.    Zaslanie dokumentov klientovi na podpis

 5.    Po doručení podpísaných dokumentov  podanie

         návrhu  do Obchodného registra na uloženie do

         Zbierky listín

 6.     Zaslanie potvrdenky o uložení klientovi

 

Ako dlho trvá uloženie listín do Obchodného registra?

5 pracovných dní.

 

 

 

Ukladanie do Zbierky listín

V zmysle  §40 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je každá spoločnosť s ručením obmedzeným povinná každoročne uložiť do Zbierky listín Obchodného registra svoju účtovnú závierku za príslušný účtovný rok. Túto povinnosť má každoročne splniť do deväť (9) mesiacov odo dňa ukončenia účtovného obdobia, čo je najčastejšie do konca septembra nasledujúceho roka (príklad za rok 2010 sa musí uložiť účtovná závierka do Zbierky listín do 30.09.2011).

Za porušenie tejto povinnosti môže súd uložiť konateľovi (pozor, teda nie spoločnosti, ale priamo konateľovi ako fyzickej osobe) pokutu do 3.310,-EUR.

Prenechajte proces schvaľovania a ukladania účtovných závierok na nás.

 

Obsah našej služby:

        1.  Vypracujeme všetky dokumenty pre bezchybné  schválenie účtovnej závierky

        2.   Vypracujeme návrh do Obchodného registra

        3.   Podáme návrh na uloženie listín do Obchodného registra

        4.   Vyžiadame si potvrdenie o uložení a zašleme ho klientovi

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.