Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku na našej stránke
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia a zašleme Vám ju e-mailom na podpis
  5. Zabezpečíme vydanie/zrušenie živnostenských listov
  6. Vypracujeme a podáme návrh do obchodného registra
  7. Uhradíme za Vás súdny poplatok
  8. Zašleme Vám aktuálny výpis z obchodného registra s uskutočnenými zmenami

 

Ako dlho to trvá?

Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Rozšírenie / zúženie predmetu podnikania s.r.o. - profesionálne, spoľahlivo a diskrétne.

Rozšírenie / zúženie predmetu podnikania s.r.o.

Zabezpečíme Vám  rozšírenie / zúženie predmetu podnikania Vašej spoločnosti.

Profesionálne, spoľahlivo, diskrétne. Jednoduchým systémom šetríme Váš čas. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom, expresnou poštou, na požiadanie klienta osobnými stretnutiami.

Ceny sú vrátane súdnych poplatkov za zápis do obchodného registra.

V cene nie sú správne poplatky za živnosti +5 EUR za každú voľnú živnosť, +15 EUR za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Obsah našej služby " Rozšírenie / zúženie predmetu podnikania s.r.o. ":

1. Vypracujeme kompletnú dokumentáciu

2. Vyžiadame dodatočné živnostenské listy

3. Uhradíme správny poplatok

4. Vypracujeme a podáme návrh do Obchodného registra

5. Uhradíme súdny poplatok za zápis

6. Preberieme aktuálny výpis z obchodného registra

7. Doručíme Vám novovydané živnostenské listy a výpis z obchodného registra

Rozšírenie / Zúženie predmetu podnikania je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien! ZVÝHODNENÉ CENY.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.