Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku
  2. Budeme Vás kontaktovať pre podrobnejšiu konzultáciu
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry začneme s procesom registrácie-príprava dokumentácie, dohodnutie osobného stretnutia

 

Ako dlho trvá proces registrácie pobytu / posúdenia žiadosti o udelenie štátneho občianstva?

Lehota na vydanie povolenia na pobyt je od 30-90 dní odo dňa podania registrácie.

Posúdenie žiadosti o štátne občianstvo trvá 24 mesiacov.

Nakoľko sa vyžaduje osobná účasť klienta, je vždy potrebné dohodnúť osobné stretnutie.

 

 

 

Nemáte s registráciou pobytu žiadne skúsenosti? Nechajte to na nás. My Vám poskytneme kompletné služby pri registrácii Vášho pobytu.

Registrácia pobytu cudzincov / Občianstvo

Cudzincom s občianstvom z/alebo mimo Európskej únie  a Európskeho hospodárskeho priestoru poskytujeme kompletný servis pri zabezpečení  pobytu v Slovenskej republike a pri podávaní žiadostí o udelenie občianstva v Slovenskej republike. Proces zabezpečenia pobytu alebo občianstva je mimoriadne administratívne náročný. Na udelenie týchto povolení nie je právny nárok, takže aj pri čo najlepšie skompletizovanej dokumentácii je stále možnosť, že štátne orgány odmietnu pobyt/občianstvo udeliť. Je dôležité sa snažiť mať čo najlepšie pripravené prílohy, aby sa lehoty nepredlžovali a nezvyšovala sa právna neistota žiadateľa, najmä ak je v Slovenskej republike iba na 90 dňové vízum.

Nakoľko proces udelnei pobytu môže trvať až 90 dní, je rozumné začať s ním čo najskôr, aby cudzinec nemusel opustiť Slovenskú republiku.

Komunikujeme plynule v anglickom jazyku.

Obsah služby:

  1. Komlexné poradenstvo
  2. Vyplnenie žiadosti a skompletizovanie príloh, vyžiadanie dokladov od klienta
  3. Úhrada správnych poplatkov
  4. Asistencia na cudzineckej polícii/orgánoch štátnej správy

Doplnkové služby (na požiadanie):

ASISTENČNÉ SLUŽBY - Starostlivosť o klienta počas jeho prítomnosti v Slovenskej republike (zabezpečenie ubytovania, zabezpečenie prepravy prostredníctvom TAXI služby, osobná asistencia na slovenských úradoch, v bankových inštitúciách a pod.).

Ceny za naše služby:

Registrácia občanov EU a EHP na trvalý pobyt 400 EUR
Registrácia občanov tretích krajín na prechodný pobyt cena sa stanovuje individuálne podľa účelu pobytu a občianstva žiadateľa
Získanie občianstva cena sa stanovuje individuálne podľa konkrétneho prípadu

Pokiaľ ste už zaregistrovaný na cudzinecej polícii, a máte iba záujem o zápis do Obchodného registra, radi Vám zabezpečíme aj túto službu.

Cena tejto služby je 180 EUR.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.