Aký je postup?

  1. Vyplňte objednávku
  2. Zašleme Vám kontaktný formulár, v ktorom budú otázky nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia a zašleme Vám ju       e-mailom na podpísanie
  5. Vypracujeme a podáme návrh do Obchodného registra na zriadenie organizačnej zložky
  6. Uhradíme za Vás súdny poplatok
  7. Zašleme Vám výpis z Obchodného registra so zriadenou organizačnou zložkou

Ako dlho to trvá?

      Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Organizačná zložka slovenskej právnickej osoby

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí kompletné zriadenie organizačnej zložky Vašej spoločnosti.

Obsah našej služby " Organizačná zložka slovenskej právnickej osoby ":

1. Konzultácia / porovnanie so založením  spoločnosti s ručením obmedzeným

2. Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre zriadenie organizačnej zložky

3. Zápis organizačnej zložky do Obchodného registra

  • podáme návrh na zápis organizačnej zložky  do Obchodného registra
  • úhradíme súdny poplatok
  • preberieme výpis z Obchodného registra

 4. Zaslanie kompletnej dokumentácie zriadenej organizačnej zložky klientovi (výpis z obchodného   registra, zriaďovacie dokumenty)

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.