Aký je postup?

 1. Vyplňte objednávku na našej stránke
 2. Vyžiadame si informácie  na vypracovanie zakladacej dokumentácie
 3. Vystavíme zálohovú faktúru
 4. Po úhrade zálohovej faktúry vypracujeme kompletnú dokumentácia a zašleme Vám ju prostredníctvom e-mailovej správy na podpis
 5. Vybavíme živnostenské oprávnenia
 6. Uhradíme za Vás správne poplatky na živnostenskom úrade
 7. Vypracujeme a podáme návrh do obchodného registra
 8. Uhradíme za Vás súdny poplatok
 9. Prevezmeme výpis z obchodného registra
 10. Zašleme Vám výpis z obchodného registra a originály živnostenských listov

 

Ako dlho to trvá?

Orientačne 30 kalendárnych dní.

Ponáhľate sa a je Vám tento termín pridlhý?

Za určitých podmienok možno skrátiť termín zápisu na 20 kalendárnych dní. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

 

 

 

Produkt "Organizačná zložka zahraničnej osoby" obsahuje kompletné zriadenie organizačnej zložky v Slovenskej republike. Objednajte si kompletné zriadenie organizačnej zložky v Slovenskej republike len za 900€.

Organizačná zložka zahraničnej osoby

Pôvodná cena 900 EUR

Naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletné zriadenie organizačnej zložky v Slovenskej republike.  Dokumentácia je vyhotovená v slovenskom jazyku. V cene služby sú zahrnuté súdne poplatky za zápis do obchodného registra a správne poplatky za voľné živnosti.

Obsah našej služby "Organizačná zložka zahraničnej osoby":

1. Vypracujeme dokumentáciu v slovenskom jazyku

 • rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky
 • kompletná dokumentácia pre obchodný register
 • poradenstvo pri výbere predmetov podnikania
 • plnú moc pre živnostenský úrad
 • dokumentáciu pre živnostenský úrad
 • plnú moc pre obchodný register
 • návrh na zápis do obchodného registra

2. Vybavíme živnostenské oprávnenia

 • podáme ohlásenia
 • preberieme živnostenské listy
 • uhradíme správne poplatky

3. Zabezpečíme súdne preklady do slovenského jazyka

        * cena prekladov nie je zahrnutá v cene služby

        *  prekladajú sa iba písomnosti, ktoré sú vyhotovené v inom ako českom jazyku

4. Zapíšeme organizačnú zložku do obchodného registra

 • podáme návrh na zápis do obchodného registra
 • uhradíme súdny poplatok
 • preberieme výpis z obchodného registra

5. Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu

Prioritnou poštou Vám doručíme všetky relevantné dokumenty

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.